Pavel Doležal

Pavel Doležal /nar. 23. srpna 1961/ je český malíř, tvůrce prostorových objektů, grafik, restaurátor, designér interiérů, fotograf, divadelník a hudebník, jehož dílo je příkladem rozvinutí kvalitního rodinného vkladu v prostoru a čase. Vyrůstal v Mikulově jako vnuk výjimečné regionální osobnosti, akademického malíře Rudolfa Gajdoše. Malebnost prastarého moravského městečka na úbočí Pálavských vrchů a tvůrčí, vřelá atmosféra dědova ateliéru pod Svatým Kopečkem rozněcovaly od nejútlejšího věku malířovu zvýšenou citlivost a touhu po objevování toho, co je skryté a lidským očím neviditelné. Od dětství Doležala také silně utvářel jeho strýc, akademický malíř Jan Gajdoš, a to jak mistrnými a výpovědí silně zneklidňujícími grafikami, tak neúnavnou prací na rozsáhlých objektech z leptaného skla.

Doležal studoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a posléze v Brně a záhy začal pracovat jako reklamní grafik. Stal se zakládajícím členem výtvarné skupiny A6 a kapely Jenprotendnešnídenband. Hudebnost se pozitivně odráží i v jeho malířské tvorbě, kterou prezentoval na téměř 50 autorských i kolektivních výstavách doma i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Švédsko …


Zobrazit více...

Porta NaturaSedmé nebeHeart Of The MatterZeit der StilleIntruze