II. Břeclavský umělecký salon

Druhý ročník Břeclavského uměleckého salonu se konal od 15. května do 9. června 2013. Výtvarným tématem přehlídky byla malba a grafika. kterou prezentovalo 26 tvůrců z Česka a sousedního Rakouska. Kurátoři výstavy Jaroslava Garšicová a Pavel Doležal vybrali z jejich tvorby převážně velkoformátová díla. Ta podpořili skupinovou instalací členové pořadatelského sdružení. Hostem mezinárodní výstavy se stal Libor Lípa, mikulovský malíž, který v současnosti žije a tvoří v Praze. Vernisáž byla opět hojně navštívena, podvečerem hosty provedlo volné hudební uskupení Jenprotendnešnídenband.


Výčet vystavujících umělců: Libor Lípa, Astrid Aigner, Herbert Arendarczyk, Rosa Bordeaux, Monika Frank, Laco Garaj, Friederike Grühbaum, Sonia Gansterer, Hannibal Tripet, Karolina Jiráská, Michael Kos, Vlastimil Mahdal, Ingeborg Machacek, Norbert Mayerhofer, Vladimír Obr, Irena Ráček, Milan Raška, Petr Raška, Franz Rauscher, Oldřich Štěpánek, Miloš Mlha Uhrín, Marie Vránová, Anita Windhager, Günter Wolfsberger, Sdružení břeclavských výtvarníků.