Pozvánky

SPIRÁLA - výstava k 10. výročí založení Sdružení břeclavských výtvarníků

2.09.2013 (22:23)

Deset let spolu břeclavští výtvarníci tvoří, vystavují a pořádají kulturní akce. A desetiletí existence svého Sdružení břeclavských výtvarníků oslaví - jak jinak než - výstavou. Nazvali ji Spirála a k její vernisáži zvou ve čtvrtek 12. září v 17 hodin do prostor bývalého břeclavského cukrovaru. A uvedou také několik hostů!

Umělci v cukrovaru představí průřez díla za uplynulou dekádu s akcentem na současnou tvorbu a dají nahlédnout také do svých ateliérů a života spolku. Vždyť mají na co vzpomínat – Artšrot, Limpín či bezpočet sólových výstav patří neodmyslitelně ke kulturnímu koloritu našeho kraje. SBV jako jediná existující výtvarná skupina okresu podstatně přispívá k dobrému jménu Břeclavi nejen za hranicemi města či okresu, ale i našeho státu. Svědčí o tom výstavy v Rakousku, Švédsku či mezinárodní akce typu Břeclavský umělecký salon. „Výroční výstavu jsme nazvali Spirála. Ta totiž představuje velmi starý symbol, který je úzce spjatý s kruhem a pohybem, který míří buď směrem ke středu, nebo z něj naopak vychází. Spirála se tak spojuje s věčným plynutím života a jeho zavinutím nebo rozvinutím. Připadlo nám to pro náš spolek a jeho vývoj příhodné," vysvětluje mluvčí spolku Martina Sanollová.

Sdružení vzniklo v roce 2003, kdy se uvolnila místnost na místním „Školáku“, což byl podnět k ustanovení stálé skupiny. Jejího vedení se ujal Ivan Hodonský, který pod svou taktovkou do dnešního dne sdružuje patnáct členů. Vzpomeňme jmenovitě tyto významné osobnosti: Milan Bruchter, Eva Černohorská, Pavel Doležal, Jaroslava Garšicová, Jiří Holásek, Oldřich Hutter, Pavla Chládková, Libor Juřena, Karel Křivánek, Miroslav Mráz, Lenka Neuhauserová, František Schulz, František Šulák, Božena Uhrová, a Luděk Vlach. Tajemnicí spolku je Martina Sanollová, finance spravuje Martina Čapková.

Je již tradicí, že výtvarníci vždy Břeclavi představují i nové tvůrce, kteří s nimi ještě nevystavovali nebo jsou známí v jiném kontextu. Letos pozvali Ludmilu Olejovou, Antonína Průdka, Radka Důbravného, Markétu Krejčí a Pavla Nováčka. A tak vás všichni srdečně zvou na společnou oslavu, provázenou hudbou a pohárkem dobrého moravského vína!