Pozvánky

1. SALETĚNÍ - Kolonáda Reistna, Valtice, sobota 13. května 2017

1.05.2017 (15:27)

Výtvarné umění na saletech LVA - tak zní název nového dlouhodobého projektu Sdružení břeclavských výtvarníků, který odstartuje v sobotu 13. května 2017 na valtické Reistně. Pod širým nebem budou k vidění malby, fotografie, grafika a keramika, vše zarámováno dominantou lichtensteinské stavby.

Výstava začne slavnostním přípitkem v 11 hodin, poté bude k dobré náladě hrát country kapela Čtyřlístek, akce potrvá do 16 hodin. Výtvarníci zvou srdečně všechny příznivce umění a historie na první setkání tohoto druhu – ojedinělé propojení přírodních krás a kulturního bohatství areálu LVA se stalo břeclavským umělcům výzvou k nové reflexi lichtenštejnských staveb. Jsou pro ně svědectvím minulosti, ale také místem setkání umění a přírodního světa.

Partnery akce jsou město Břeclav, město Valtice, Vinné sklepy Valtice a Národní památkový ústav. Saletění jsou naplánovány na několik let. Budou se konat dvakrát ročně, vždy na jiném saletu. Letos budeme moci ještě shlédnout výtvarné umění v srpnu, a to na loveckém zámečku Tři Grácie. Saletění se tak stává dalším z řady dlouhodobých uměleckých projektů, kterými břeclavští výtvarníci přispívají ke kulturnímu životu našeho regionu – vzpomeňme na úspěšné počiny jako Břeclavský umělecký salon, Umění na Limpíně, Artšrot či Cukrovar žije uměním.

Salety LVA byly téměř bezvýhradně postaveny pro zábavu – tak se přijďte s námi pobavit!  Zveme srdečně ke kratochvilnému setkání.